Įstaigoje dirba du logopedai Jelena Bobkova (Suvalkų g.6) ir Ana Zubrickienė (Mindaugo g. 7/2),  kurie teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus.

  • Jelenos Bobkovos darbo laikas: pirmadienis – 15:00-18:30;

trečiadienis – 15:00-18:30;

ketvirtadienis – 15:00-18:30

  • Anos Zubrickienės darbo laikas: antradienis – 16:00-17:55

ketvirtadienis – 16:00-17:55