Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ yra paramos gavėjas ir Jus galite mums skirti pajamų mokesčių dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus. Įstaigos tarybos nariai skirsto gautas lėšas ir kontroliuoja jų panaudojimą. Gauti pinigai naudojami patalpų remontui, vaikų grupių baldams, žaislų ir knygų pirkimui, vaikų maitinimo sąlygų pagerinimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryt?

Nuo 2022-01-01 skirti pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512 (5 versija). Šią prašymo formą galite pateikti iki gegužės 1 d.
Mūsų duomenys:

Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas –190013436


Pridedame detalią instrukciją.

Mūsų bendruomenė dėkoja Jums už pagalbą!