Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai iki liepos 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512 (4 versija), kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1.2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ yra paramos gavėjas ir turi specialią sąskaitą, į kurią Jūs galite pervesti 1.2 proc. savo pajamų mokesčio. Įstaigos tarybos nariai skirsto gautas lėšas ir kontroliuoja jų panaudojimą.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos lopšeliui-darželiui. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti patalpų remontui, vaikų grupių baldams, žaislų ir knygų pirkimui, vaikų maitinimo sąlygų pagerinimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 

Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildykite FR0512.v4 formą.  Prisijungimas čia
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

VAIZDINĖ MEDŽIAGA – kaip pildyti ir pateikti formą –
https://www.youtube.com/watch?v=7BCPmiMytek

SPAUSDINIMUI IR SKAITYMUI –
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9625568/vmi-200417-gpm-instrukcija-spalv.pdf/3f7f3cb6-4d4f-4d08-a135-a2c5c5680c4b

Įstaigos rekvizitai paramai gauti:

Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas –190013436
Adresas -Suvalkų g.6, LT-03106 , Vilnius
Banko sąskaita -LT 594010051004187891
AB Luminor bankas

Mūsų bendruomenė dėkoja Jums už pagalbą!