2019 m. vasario 22 d. mūsų abu darželiai (Suvalkų ir Mindaugo g.) dalyvavo lopšelio-darželio “Aušrelė”  organizuotame pilietiniame projekte “Mes – Lietuvos vaikai”.  Šio projekto tikslas – formuoti ugdytinių tautinius ir pilietiškus jausmus, ugdyti kūrybingą asmenybę, siekiančią pažinti gimtojo krašto tradicijas ir papročius, puoselėti bei saugoti Lietuvos kultūros paveldą. Skatinti įstaigų bendruomenes švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais.

Projekto uždavinys buvo parengti laisvai pasirinktą meninę kompoziciją, legendą ar padavimą apie Lietuvos vietovardžius. Mūsų kūrybingas kolektyvas išsirinko Kernavės gyvenvietės legendą ir sukūrė nuostabų pasirodymą.
Ačiū lopšelio-darželio auklėtojoms už tai, kad surinko visą reikiamą informaciją tekstui sukurti, savarankiškai siuvo kostiumus bei atributikos kūrimą. Taip pat, ačiū visiems tėveliams, kurie prisijungė prie pasirodymo organizavimo ir atnešė reikiamų aksesuarų.