Svarbūs priimti įstatymai: 

  • Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (galiojanti suvestinės redakcija 2020-07-11)

DĖL VAIKO PRIĖMIMO TEISĖS AKTAS 2020 m.

  • Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (galiojanti suvestinės redakcija 2020-10-13)

MOKESČIO TVARKA DARŽELIŲ 2020 m.

  • Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (galiojanti redakcija 2021-01-01)

DĖL VAIKŲ MAITINIMO TVARKOS 2021

  • Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena” patvirtinimo (2019-05-01)

Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena” patvirtinimo

  •  Bendrieji sveikatos reikalavimai įstaigai, vykdančiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. Teisės aktas įsigaliojo 2018-11-03 (TAR 2018-11-02, Nr. 2018-17650). Pakeistą teisės aktą rasite – http://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-1/hnormos.

  • Ikimokyklinis ugdymas:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas
  • Priešmokyklinis ugdymas:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas
http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas/amzius-nuo-kurio-vaikui-pradedamas-teikti-priesmokyklinis-ugdymas