Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos

https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/itraukusis-ugdymas/