VILNIAUS LOPŠELIO_DARŽELIO “KŪLVERSTUKAS”

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

 

Yury A. Fizinio lavinimo pedagogas
Raisa A. Auklėtoja ir meninio ugdymo pedagogė
Yelena A. Auklėtoja
Jelena B. Logopedas
Nina B. Auklėtoja
Jekaterina D. Auklėtoja
Tatjana F. Auklėtoja
Vladislava- Miroslava G. Auklėtoja
Jelena K. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Tatjana N. Auklėtoja
Olga N. Meninio ugdymo pedagogė
Jelena O. Auklėtoja
Milda R. Auklėtoja
Jekaterina S. Auklėtoja
Jelena S. Auklėtoja
Tamara S. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Natalija S. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Kristina Š. Auklėtoja
Stela T. Auklėtoja

VILNIAUS LOPŠELIO_DARŽELIO “KŪLVERSTUKAS”

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Nikolaj A. Sargas
Aleksandras A. Kiemsargis
Liubovė D. Sargas
Teresa D. Auklėtojos padėjėjas
Liudmila D.   Auklėtojos padėjėjas
Vera G. Auklėtojos padėjėja
Sergej G.   Sargas
Edera G. Sekretorė
Stanislava G. Auklėtojos padėjėja
Ivan G.   Sargas
Olga G. Virėja, valytoja, skalbinių prižiūrėtoja
Jekaterina I.   Naktinė auklė
Liucija J. Virėja
Liudmila K.   Auklėtojos padėjėja
Viktoras K. Sargas
Anželika K. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams ir dietistė
Regina K.   Dietistė
Pavel L. Sargas
Anastasija M.   Naktinė auklė, skalbėja
Tatjana M.   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Danutė M. Virėja
Valentina P. Auklėtojos padėjėja
Danuta R. Auklėtojos padėjėja
Liudmila R. Sandėlininkė ir pastatų pr. darbuotoja
Tatsiana S. Auklėtojos padėjėja
Jelena S. Sargas
Tatjana Š. Auklėtojos padėjėja
Miroslavas V. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Tatjana V. Sandėlininkė ir pastatų pr. darbuotoja
Olimpija Ž. Virėja