Mokytojų sąrašas 

Yury A. Fizinio lavinimo mokytojas
Raisa A. Meninio ugdymo mokytoja
Jelena C. Logopedė
Jekaterina D. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vladislava- Miroslava G. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Olga I. Logopedė
Jelizaveta K. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tatjana K. Psichologė
Elena K. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena K. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tatjana Mi. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tatjana Mo. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tatjana N. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Olga N. Meninio ugdymo mokytoja
Jelena O. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Nelda P. Lietuvių kalbos mokytoja
Oksana P. Logopedė ir specialioji pedagogė
Milda R. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir logopedė
Jekaterina S. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Natalja S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tamara S. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Natalija S. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Š. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Stela T. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Kiti įstaigos darbuotojai 

Natalja A. Auklėtojos padėjėja
Nikolai A. Sargas
Aleksandras A. Kiemsargis
Anna A. Auklėtojos padėjėja, valytoja
Julija A. Mokytojo padėjėja su SUP vaikais
Adrianna B. Naktinė auklė
Valerij B. Sargas
Igor B. Sargas
Nijolė C. Auklėtojos padėjėja
Teresa D. Auklėtojos padėjėja
Liudmila D. Auklėtojos padėjėja
Vera G. Auklėtojos padėjėja
Sergej G. Sargas
Edera G. Sekretorė, direktoriaus pav. ūkio reikalams
Irena J. Virėja
Lucija J. Virėja
Viktoras K. Sargas
Anželika K. Dietistė, direktoriaus pav. ūkio reikalams
Vladimir K. Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas
Šarūnas K. IT mokymo priemonių specialistas
Pavel L. Sargas
Marina M. Virėja
Tamara Mo. Naktinė auklė, skalbėja
Danutė M. Virėja
Valentina P. Auklėtojos padėjėja
Danuta R. Auklėtojos padėjėja
Liudmila R. Sandėlininkė
Janina S. Skalbinių prižiūrėtoja, valytoja, virėja
Tatjana Š. Auklėtojos padėjėja
Vadim T. Sargas
Miroslavas V. Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas
Tatjana V. Sandėlininkė