Vilniaus lopšelis-darželis „Kūlverstukas”– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Darželį įsteigė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.
Vilniaus lopšelis-darželis „Kūlverstukas” nuo 2018 m. yra įsikūręs dviejuose vietose: Suvalkų g. 6 ir Mindaugo g. 7 (padalinys). Bendrai turime 8 grupes, iš jų: 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, bei 2 priešmokyklinės grupės.
Tenkinant tėvų poreikius 1 grupės dirba savaitiniu režimu, 6 grupės tęsia darbą dieniniu režimu.
Visose grupėse ugdymas vykdomas rusų kalba.

Įmonės kodas: 190013436

Adresas:  Suvalkų g. 6 , Vilnius.

Darbo režimas:  ugdymo forma – dieninė.

Telefonai: (85) 233 05 32

Darbo grafikai: 6.30 val. iki 18.30 val.

Elektroninis paštas: rastine@kulverstukas.vilnius.lm.lt


Filialo adresas:  Mindaugo g. 7/2 , Vilnius.

Darbo režimas:  ugdymo forma –  dieninė, savaitinė.

Telefonai: (85) 269 29 35

Darbo grafikai: dieninė- 6.30 iki 18.30 val.

*savaitinė (24 val.)  – nuo pirmadienio 7.00 val. iki penktadienio 18.00 val.

Elektroninis paštas: rastine@kulverstukas.vilnius.lm.lt