Informacija apie įstaigą.

   Vilniaus lopšelis – darželis „Kūlverstukas“ (įmonės kodas: 190013436) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens, išlaidų sąmatą, herbinį  antspaudą ir sąskaitą banke, įstatymų nustatymą tvarka galintis įgyti paramos gavėjo statusą ir gauti paramą.

Steigėjas: Vilniaus miesto Savivaldybės taryba. 

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Ugdomoji kalba: rusų.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas. 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras.

Įstaigos savitumas.

         Lopšelyje – darželyje vaikai ugdomi nuo vienerių metų iki mokyklos. Grupės komplektuojamos iš vieno arba mišraus amžiaus vaikų. Įstaigoje vykdomos ankstyvojo (2-3 metų vaikams), ikimokyklinio (3-6 metų vaikams) ir priešmokyklinio (6-7 metų vaikams) ugdymo programos, kurios apima ugdymo procesą ir turinį, metodus bei organizavimo formas, materialinę bazę, šeimos ir švietimo įstaigų sąveiką. Mūsų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ yra  ypatingas, o  ypatingas jis tuo , kad yra savaitinis. Mums labai svarbus yra  bendravimas su tėvais  ir bendradarbiavimas su jais. Įvairiais būdais informuojame tėvus apie darželio veiklą. Tėvai su naujienomis supažindinami   naudojant informacines technologijas, informacinius stendus,  rengiami darželio ir grupės tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai.

Adresas:  Suvalkų g. 6 , Vilnius.

Darbo režimas:  ugdymo forma – dieninė.

Telefonai: (85) 233 05 32

Darbo grafikai: 6.30 val. iki 18.30 val.

Elektroninis paštas: rastine@kulverstukas.vilnius.lm.lt


Filialo adresas:  Mindaugo g. 7/2 , Vilnius.

Darbo režimas:  ugdymo forma – savaitinė, dieninė.

Telefonai: (85) 269 29 35

Darbo grafikai: dieninė- 6.30 iki 18.30val.

*savaitinė (24 val.)  – nuo pirmadienio 7.00 val. iki penktadienio 19.00 val.

Elektroninis paštas: rastine@kulverstukas.vilnius.lm.lt