Įtaigos strateginius planus galite rasti – https://www.vilniauskulverstukas.lt/veikla/planavimo-dokumentai/strateginiai-planai/

Įstaigos metinius veiklos planus galite rasti- https://www.vilniauskulverstukas.lt/metiniai-veiklos-planai/

Direktoriaus metų veiklos užduotis galite rasti- https://www.vilniauskulverstukas.lt/direktoriaus-veiklos-uzduotys/