Vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu viešai skelbiame mūsų įstaigos valgiaraščius.