Viena pagrindinių mūsų lopšelio-darželio užduočių yra užtikrinti vaikams psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią aplinką.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 “Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo darželiniuose rekomendacijų patvirtinimo”  lopšelyje – darželyje “Kūlverstukas” buvo sudarytas smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.  Šio dokumento tikslas – ugdyti pozityvų vaikų elgesį ir sukurti draugišką bei saugią atmosferą, nustatyti kokių veiksmų turi imtis lopšelio-darželio darbuotojai ir tėvai pastebėję patyčias.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS-VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Primename, kad dėl konsultacijos tėvystės klausymais galite kreiptis į “Tėvų liniją” nuo 17 iki 21 val. skambinant nemokamu numeriu 8 800 900 12.

Naudinga informacija smurto ir patyčių prevencijų klausymais: https://www.bepatyciu.lt/