Įstaigos nuostatai- https://www.vilniauskulverstukas.lt/veikla/nuostatai/

Planavimo dokumentus: metinius planus, strateginius planus, galite rasti čia

Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai- https://www.vilniauskulverstukas.lt/darbo-uzmokescio-vidurkiai

Informacija apie planuojamus ir įvykdytus pirkimus, galite rasti čia

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius rasite čia
 
Finansinių ataskaitų rinkinius rasite čia 
 
Vidaus tvarkos dokumentus rasite čia