Taisyklės tėvams

 • Į darželį atveda ir iš darželio vaikus paima tik tėvai ar įgalioti pilnamečiai asmenys.
 • Vaikai į darželį atvedami iki 9:30 val.
  Vaikui neatvykus ar vėluojant, pranešti iki 09:30 val. įstaigos tel. (8 5) 233 35 45 Suvalkų g.6; (85) 269 29 35 Mindaugo g.7/2 .
 • Nelankymo dienas pateisinti parašant pateisinimą.
 • Mokestį už darželį sumokėti iki einamo mėnesio 20 d.
 • Vaikui susirgus, būtina pranešti auklėtojai.
 • Į darželį atvesti vaiką tik sveiką, švarų ir tvarkingą.
 • Pasirūpinti patogia vaiko avalyne ir apranga.
 • Pasidalinti kylančiais vaiko priežiūros ir ugdymo rūpesčiais, kartu mėginti juos išspręsti.
 • Skaityti informaciją esančią informacinėje lentoje.
 • Kasmet atvykstant į darželį po vasaros atostogų, privalu pristatyti pažymą apie vaiko sveikatos būklę.