• DARBO TARYBA – darbuotojų  interesams atstovaujanti institucija  įmonėje; institucionalizuota darbuotojų atstovybė įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Ji informuoja, konsultuoja su darbuotojų darbu  susijusiais klausimais.

Pirmininkas: visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Anželika Koledienė

Pavaduotojas: auklėtoja Milda Ramelytė

Narys: auklėtoja Kristina Šavyrova

  • VAIKO  GEROVĖS  KOMISIJA – vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo ir kt. formas.

Komisijos vadovė – l. e. direktorės pareigas Žana Cepur

Komisijos narė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Mišina

Komisijos sekretorė-  sekretorė Edera Gasiukaitė

Nariai:

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Tamara Siuskova;

auklėtoja Jelena Olechova;

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Anželika Koledienė;

logopedė Jelena Bobkova;