Lopšelyje-darželyje veikia 8 grupės ( 4 grupės Suvalkų g. 6) ir (4 grupės Mindaugo g.7). Yra dvi priešmokyklinės grupės ir viena savaitinė grupė. Visose grupėse ugdymas vyksta rusų kalba.