Įstaigoje planuojame įrengti nusiraminimo vieteles.

Informaciją apie aplinkos pritaikymą galite pamatyti www.stasis.lt