Dėl įstaigos veiklos kreiptis į l. e. direktores pareigas Žaną Cepur
(darbo telefono numeris – (8 5) 233 0532).

Dėl vaikų ugdymo ir priežiūros proceso organizavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Tatjaną M.
(darbo telefono numeris (8 5) 269 2935)

Ūkinės veiklos organizavimo klausimais kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Andželiką K.
(darbo telefono numeris (8 5) 233 3545)