Viešųjų pirkimų komisija direktoriaus įsakymu, sudaryta komisija, kuri komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus.

Viešųjų pirkimų komisija vykdo savo veiklą vadovaujantis lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis bei viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu.