• Prašymas dėl nuolaidos taikymo kai šeima augina 3 ir daugiau vaikų :

dėl mokesčio sumažinimo

  •  Prašymas dėl nuolaidos taikymo kai  vaikui nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai:

dėl mokesčio sumažinimo 

  • Prašymas dėl nuolaidoas taikymo kai vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija:

dėl mokesčio sumažinimo 

  • Pranešimas dėl pageidavimo lankyti l/d “Kūlverstukas’

Pranešimas lankys

  • Pranešimas dėl atsisakymo lankyti l/d “Kūlverstukas’

Pranešimas nelankys