Atsižvelgdami į esamą situaciją ir Mero potvarkį „Dėl savivaldybei pavaldžių įstaigų darbo karantino metu“ skelbiame mūsų įstaigos priimta įsakymą dėl COVID-19 situacijos valdymo grupės sudarymo bei du planus. Šiais dokumentais privalo vadovautis visi įstaigos darbuotojai.