VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

TVARKA

  • Vaikai į Vilniaus miesto lopšelius-darželius priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d.sprendimu Nr. 1-235 “Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo”.

https://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30262889