Darbo taryba- darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Lopšelio-darželio “Kūlverstukas” darbo tarybą paskutinį kartą buvo renkama 2022 m. vasario 1 d. , trijų metų kadencijai. Savo veiklą taryba vykdo remiantis patirtintu Darbo Tarybos Veiklos Reglamentu.