• Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

Vilniaus lopšelis-darželis Kūlverstukas fin.ataskaita

  • Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

 Vilniaus lopšelis-darželis Kūlverstukas 2018

  • Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

 Vilniaus lopšelis-darželis Kūlverstukas 2020