"KŪLVERSTUKAS"

Vilniaus lopšelis-darželis

Vilniaus m. savivaldybė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra
Vilniaus PPT
Tėvų linija
sveika_mokykla_logotipas_RGB (00000003)
Zipio draugai
2023 m. rugsėjo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Facebook grupė

Skelbiame Naujametinių švenčių datas ir laikus !

Suvalkų g. darželio aktų salėje šventė vyks 2019-12-19 d. :

15:00 grupė „Gėlytės“

16:00 grupė „Saulutė“

17:00 grupė „Pelėdžiukai“

Mindaugo g. darželio aktų salėje šventė vyks 2019-12-20 d.

14:00 grupė “Zvonočki”

15:00 grupė “Gnomiki”

16:00 grupė “Zaičiata”

17:00 grupė “Svetliački”

Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303). Naujai patvirtintas Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-304) (lopšeliai-darželiai šios tvarkos nededa).

Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas: lopšelio grupėse – 2,50 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,80 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

            – prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

            – tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

            – mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

            – vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

            – nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

            – mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

            – jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

             – vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

            – toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

            – vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

             – vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

            – vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

            – vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

            Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Kiekviena įstaiga pasirengia vidaus tvarkos aprašą dėl vaiko lankymo/nelankymo informavimo, suderina jį su įstaigos bendruomene ir viešai paskelbia.

Vaikų priėmimo į darželius tvarkoje iš esmės keičiasi tik 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.

Jau sulaukėme nemažai klausimų dėl vaiko ligos pateisinimo, todėl paaiškiname išsamiau: jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) (tėvai už 2 pirmas dėl ligos praleistas dienas moka pilną mokestį, o nuo trečios dienos mokestis nemokamas iki vaikas pasveiks ir ateis į darželį) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka (kiekviena įstaiga pasirengia tvarką, kokiu būdu tėvai informuos auklėtojas apie ligos pradžią) ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (tėvai atvedę vaiką po ligos, praleistas dienas turi pateisinti savo  raštu per tris darbo dienas). Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Tėvai iš www.esveikata.lt svetainės pateikia informaciją tik nuo kada iki kada vaikas sirgo, t. y. lankėsi pas gydytoją). Pvz., vaikas serga 9 dienas, vadinasi, už maitinimą tėvai nemoka 7 dienas (mokestis už maitinimą pradedamas nemokėti nuo 3 ligos dienos).

Brangūs tėveliai ,

nuo 2019-11-18 d. grupės “Zaičiata” miegamajame prasidės remonto darbai ! Apytikslinė darbų baigimo data – 2019 m. gruodžio 18 d.

Grupelė veiks taip pat , kaip ir dabar, tačiau vaikučiai miegos kitos grupės miegamajame.

Tikimės Jūsų supratingumo ir kantrumo 🙂

Lopšelyje – darželyje „ Kūlverstukas“ vyko projektas  “Spalvota savaitė”.

Projekto tikslas buvo nusiteikti vaikus džiugiai kūrybinei veiklai, tenkinant vaikų poreikį pažinti spalvas per pojūčius, žaidimus, vaidybą.

Projekto uždaviniai:

1.   Kurti, tyrinėti spalvas supančioje aplinkoje.

2.   Suteikti vaikams daug džiugių emocijų.

3.   Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti grupės veikloje.

Esame dėkingi  ir tėveliams, dalyvavusiems mūsų veikloje – jie padėjo įgyvendinti vieną iš pagrindinių šios savaitės nusimatytų tikslų – kiekvieną dieną dėvėti atitinkamos spalvos drabužius.

Projekto uždavinius sėkmingai įgyvendinome, vaikai įgijo daug informacijos. Kiekviena „spalvota „ diena suteikė daug džiugių akimirkų.

Šiemet 30 metų nuo to, kai trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – žmonės susikibo rankomis į gyvą 595 kilometrų ilgio grandinę ir nutiesė kelią vienybės ir laisvės troškimui.

Minėdama šią progą Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomenė 2019 m. spalio 16 d. organizavo eilėraščių konkursą „Rudens linkėjimai Lietuvai“ ir fotonuotraukų parodą „Keliaujame kartu Baltijos keliu – Lietuva, Latvija ir Estija“.

Ačiū ugdytinėms bei jų tėveliams, kurie padėjo vaikučiams pasiruošti renginiui, grupių auklėtojoms ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Šiuo metu, mūsų lopšelyje- darželyje, vyksta mugė “Rudens šventė”. Norime su Jumis pasidalinti darbelių nuotraukomis. Tai tik keletas darbelių, iš tiesų jų daug daug daugiau.
Dėkojame vaikučiams bei jų kūrybingiems tėveliams prisidėjusiems prie šio gražaus renginio 🙂

Pasikeitus tvarkai ir panaikinus formą Nr. 094/a (medicinines pažymas pateisinti vaiko darželio nelankymą dėl ligos) (Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“ ) , tėvai privalo informuoti ugdymo įstaigą apie ligos laikotarpį raštu.

Pridedame PDF formato dokumentą :

Atspausdintas formas taip pat turi grupių auklėtojos bei administracija.

Tėveliai,

lauksime Jūsų tėvų susirinkimuose, kurių metu bus aptarta svarbiausia informacija bei atsakytą į Jūs dominančius klausimus.

Suvalkų g. 6 darželyje susirinkimas vyks 2019-09-12 d. 17:00 val.
Mindaugo g. 7 darželyje susirinkimas vyks 2019-09-17 d. 17.00 val.

Lauksime Jūsų atvykstant!

Gerbiami tėveliai,

Norime Jus informuoti, kad mūsų darželyje (Suvalkų g. 6) trūksta auklėtojų. Atsižvelgdami į dabartinę situaciją LAIKINAI keičiame Suvalkų g. 6 darželio darbą laiką.

Darbo laikas keičiamas – nuo 07:30 iki 18:30 val.

Grupių darbo laikas taip pat keičiasi:

  1. Grupės “Pelėdžiukai” ir “Bitutė” dirbs nuo 07:30 iki 18:30 val.
  2. Grupės “Saulutės” ir “Gėlytės” dirbs nuo 08:00 iki 18:30 val.

Laikas keičiamas laikinai.
Atsiprašome Jūsų už nepatogumus ir tikimės Jūsų supratingumo.

P. S. Mindaugo g. 7 darželio darbo laikas nesikeičia.